Leiderschap is misschien wel een ander woord voor verandering……

Zijn leiders daar niet steeds mee bezig? Vaak leidt dit gericht zijn op verandering er toe dat er alleen nog oog is voor het nog niet bereikte ideaal. En die blikrichting veroorzaakt voortdurende ontevredenheid en stress.

Veelal wordt de oplossing gezocht in “meer”, “sneller” of “radicaal anders”, waarbij het zicht op waar men is, vertroebeld blijft. Vaak wordt “de werkelijkheid van het huidige moment afgewezen, zonder dat men zich volledig van die werkelijkheid bewust is of haar volledig begrijpt”(Jon Kabat-Zinn).

Mindful Leadership is die manier van leiden, die vanuit een voortdurende, bewuste en volledige aanwezigheid, met respect en aandacht de noodzakelijke of gewenste veranderingen in teams of organisaties ondersteunt. Echte verandering kan alleen maar in het “nu” plaatsvinden. Daarom is open, bewust aanwezig zijn in het moment zo belangrijk. Daarbij is geen plaats voor grote ego’s of het streven naar status en roem. Eerder zijn persoonlijke bescheidenheid en dienstbaarheid, gekoppeld aan enthousiaste, kalme gedrevenheid kenmerkend voor deze leiders..

Mindfulness is een voorwaarde die het leerproces van deze manier van leiden ondersteunt. Dat proces wordt door Breed Perspectief op twee manieren aangeboden: als individuele Leergang van ruim een half jaar of als “in-company” Programma, waarbij een groep uit een organisatie acht weken intensief aan deze benadering werkt.

Mindful Leadership